veronika  netolická - jazykovka  sovička

Učte se angličtinu u nás

Angličtina pro děti i dospělé
 

Individuální a skupinová výuka

Jazykové tábory pro děti

aktuální  informace

Zde najdete aktuální informace k výuce a táborům.

      PODZIMNÍ  PRÁZDNINY


 

VÝUKA  ANGLIČTINY  SE  VE  VŠECH  KURZECH  VE  ČTVRTEK  26. 10. 2023 Z  DŮVODU  PODZIMNÍCH  PRÁZDNIN  NEKONÁ.  

V letošním roce jsme se rozhodli obnovit naši tradici podzimních táborů s přespáním v období podzimních prázdnin. Tábory pořádáme dva: jeden pro děti z 2. - 6. třídy ZŠ, druhý pro děti ze 7. - 9. třídy. Pro zobrazení nabídky rozklikněte následující odkazy:

   KONVERZAČNÍ  PROCHÁZKY
 


Pro dospělé zájemce nově nabízíme individuální konverzační procházky v ranních a večerních hodinách. Termín procházky je možné rezervovat přes rezervační systém v sekci Termíny výuky, popř. emailem. Není vhodné pro úplné začátečníky.


     1. pol. šk. r. 2023 / 2024
​​​​​​​

 • Výuka v 1. pololetí začíná v týdnu od 18. 9. 2023
 • Veškará výuka probíhá POUZE v Kutné Hoře, na adrese Tyršova 392.
 • Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin.  
 • Kurzy jsou vedeny v prezenční, hybridní nebo online formě (dle aktuální epidemiologické situace).
 • Přihlášením do kurzu je udělen souhlas s případným přechodem na online formu výuky.
 • Kurz se skládá z 15 lekcí (50 min), po kterých následující 2 lekce zdarma. Ty slouží jako náhrada případných absencí, případně jako bonus.

Nabídka  kurzů  ANGLIČTINY

Skupinová výuka dětí

Skupinová výuka dětí je zaměřena na procvičování a rozšiřování školního učiva. Kromě slovní zásoby a gramatiky se zaměřujeme  na kulturu a zvyky anglicky mluvících zemí. Neučíme se podle učebnice, ale používáme pracovní listy a hrajeme různé hry. Skupinová výuka dětí probíhá v letních měsících nejen v učebně, ale i venku. Snažíme se o osvojení angličtiny zážitkovou formou a již od předškoláků klademe důraz na správnou výslovnost. Děti učíme v malých skupinách po 4 - 6 žácích (MŠ a 1. stupeň ZŠ), ve dvojicích, trojicích nebo čtveřicích (2. stupeň ZŠ a SŠ). Z kapacitních důvodů učíme děti pouze ve skupinách; tzn. individuální vzdělávání nenabízíme.

Individuální výuka dospělých

Individuální výuka dospělých je šitá na míru studentovi, přizpůsobuje se jeho přáním a potřebám. Snažíme se navodit uvolněnou atmosféru, aby se studenti cítili příjemně a jejich učení tak bylo co nejefektivnější. Důraz je kladen i na správnou výslovnost. Dospělé učíme jednotlivě, ve dvojicích nebo trojicích. 

Firemní kurzy

Individuální či skupinové kurzy probíhají přímo v prostorách firmy dle zadání objednatele. Na základě požadavků a potřeb firmy může lektor vyučovat všeobecnou i obchodní angličtinu.

Ceník

Ceny platné pro 1. pol. školního roku 2023/2024.

Přijímáme pouze bezhotovostní platby na účet číslo 2301212874/2010. 

Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení účastníka kurzu.

 • Angličtina pro děti

  MŠ  (PŘEDŠKOLÁCI)

   1. stupeň  Zš  (1. - 5. ROČNÍK)

  • Skupinové kurzy (50 min)
  • rozdělení dětí dle ročníku ZŠ
 • - 1. ročník ZŠ (+ MŠ)
  -  2. ročník ZŠ
  -  3. ročník ZŠ
  -  4. ročník ZŠ
  -  5. ročník ZŠ
 • 4 – 6 dětí ve skupině
  •  2 400 Kč / osoba
  • Cena zahrnuje 15 standardních lekcí + 2 bonusové lekce  k náhradě případných absencí.  Kurz bude dle aktuální epidemiologické situace veden v prezenční nebo online formě. Kurzovné na 2. pololetí je splatné předem.

 •  Angličtina pro NÁCTILETÉ

  2. stupeň  Zš (6. - 9. ROČNÍK)

  SŠ + vÍCELETÁ GYMNÁZIA 

  • Skupinové kurzy  (50 min)
  • rozdělení studentů dle ročníku ZŠ / SŠ a jejich jazykové úrovně
  • Dvojice
  • 4 000 Kč / osoba
  • Trojice
  • 3 000 Kč / osoba
  • Čtveřice
  • 2 700 Kč / osoba
  • Cena zahrnuje 15 standardních lekcí + 2 bonusové lekce  k náhradě případných absencí. Kurz bude dle aktuální epidemiologické situace veden v prezenční , hybridní, nebo online formě. Kurzovné na 2. pololetí je splatné předem.
 • Angličtina pro dospělé

   

   

  • Individuální lekce (50 min)
  • Jednotlivec
  • 550 Kč
  • Dvojice
  • 350 Kč / osoba
  • Trojice
  • 250 Kč / osoba
  • Konverzační procházka (50 min)
  • Jednotlivec
  • 450 Kč
  • Uvedená cena je za jednu lekci (50 min), lekce se platí předem.  Absenci je nutné omluvit alespoň 24 hodin předem. V opačném případě je lekce účtována v plné výši. Dle aktuální epidemiologické situace jsou lekce vedeny v prezenční, hybridní, nebo online formě.


 • Firemní  angličtina

   

  • Cena dohodou
 •  podzimní tábor  2023

  halloweenská angličtina s přespáním

  • 1 250 Kč

 • Podzimní tábor  2023

  halloweenská  NOC

   

  • 850 Kč

Lektoři

     Veronika Netolická

 

Uxbridge College, London 

jazykové studium

 

Univerzita Palackého, Olomouc

ekonomická angličtina

 

Masarykova univerzita,  Brno

učitelství anglického jazyka 

 

Diplomová práce na téma výuka anglické výslovnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Iva Dlabalová

 

Karlova Univerzita, Praha

FTVS - tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

 

úroveň angl. jazyk B2 (CEFR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lucie Rejfková

 

lcester Grammar School

Velká Británie

roční studium 

 

Karlova Univerzita, Praha 

molekulární biologie a biochemie organismů

 

Cambridge CPE Certificate

(C2 - CEFR)

 

National Literary Award for Young Writers, 11. ročník, kategorie C,  (1.místo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Filip Novák

 

volnočasové aktivity pro děti

 

úroveň angl. jazyka B2 / C1 (CEFR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Eliška Netolická

 

volnočasové aktivity pro děti

 

příměstské tábory

 

úroveň angl. jazyka B2 / C1 (CEFR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vojtěch Netolický


volnočasové aktivity pro děti


příměstské tábory


úroveň angl. jazyka B2 / C1 (CEFR)
Kontaktujte nás

Jazykovka Sovička

Mgr. Bc. Veronika Netolická

Tyršova 392

284 01  Kutná Hora

Telefon: +420 605 107 364

Email: jazykovkasovicka@seznam.cz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vytvořte si  web zdarma