Základní  informace

Časový harmonogram:

Halloweenská angličtina s přespáním (2. - 6. tř.):

čtvrtek 26. 10. -  pátek 27. 10.

Příchod: čtvrtek 7:30 - 8:30

Organizovaný program: čtvrtek 8:30 - pátek 15:00

Odchod: pátek 15:00 - 16:00

Halloweenská noc (7. - 9. tř.):

pátek 27. - 10. - sobota 28. 10.

Příchod: pátek 18:00 - 18:30

Organizovaný program: pátek 18:30 - sobota 15:30

Odchod: sobota 15:30 - 16:00

Táborové aktivity:

naučně - zábavné aktivity s halloweenskou tématikou vevnitř i venku 

Co  s  sebou?

Zkontrolujte si před nástupem na tábor, zda jste na nic nezapomněli 

Zdravotní dokumentace


 • Potvrzení o bezinfekčnosti  (ke stažení v dolní části této stránky)
 • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny (stačí foto)

Pitný režim

 

 • Láhev na pití

 

 

Ostatní potřeby


 • Psací potřeby, pastelky,  sešit na kreslení / psaní
 • Baterka (ne v mobilu)

Oblečení, obuv


 • Pohodlné sportovní oblečení , popř. přezůvky na vnitřní aktivity 
 • Náhradní oblečení
 • Teplé sportovní oblečení na ven
 • Pláštěnka / deštník
 • Kostým na koledu (jen tábor Halloweenská angličtina s přespáním)


Přespání

 

 • Spacák
 • Karimatka
 • Polštářek
 • Pyžamo
 • Baterka
 • Hygiena

Nežádoucí 

 

 • Mobilní telefony, tablety a další elektronika
 • Větší částka peněz a další cennosti
 • Pořadatel z organizačních důvodů nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu či poškození takového vybavení  

Prohlášení o bezinfekčnosti

Zde si můžete stáhnout prohlášení o bezinfekčnosti, které odevzdáte při nástupu dítěte na tábor. 

Pravidla  tábora

Respektování těchto pravidel je podmínkou účasti na táboře. Při jejich porušování může být účastník vyloučen bez nároku na vrácení peněz. 

DĚTI  MUSÍ:
 

 •  dbát pokynů učitelů
 • neprodleně po příchodu oznámit svou přítomnost učiteli
 • účastnit se programu v plném rozsahu
 • být ohleduplné k ostatním, nebýt hrubé
 • hlásit všechny zdravotní problémy

 

DĚTI  NESMÍ:

 • přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví
 • bez vědomí učitele opustit prostor, ve kterém je určeno se v danou chvíli zdržovat
 • užívat vybavení v rozporu s jeho účelem a záměrně ho poškozovat, ničit vybavení areálu či cizí majetek
 • po skončení akce opustit areál bez vědomí učitele

POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
 

 • bez prodlení nahlásit veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte
 • bez prodlení nahlásit veškeré podstatné změny v přihlášce
 • nevstupovat do vnitřních prostor
 • uhradit škodu za případné poškození majetku pořadatele tábora