Přihláška - Angličtina pro dospělé

Přihláška je považována za platnou jen v případě, že jsou vyplněna všechna pole označená hvězdičkou *.

Můžete stručně popsat své požadavky a představy o výuce.

Uveďte prosím Vaše veškeré časové možnosti.

Vyberte požadovaný kurz:*
Souhlas s pořízením foto, video a audio záznamů:*Souhlasím / Nesouhlasím s pořízením mých fotografií, videa a zvukových záznamů v průběhu výuky a jejich případným využitím za účelem propagace firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička, zejména prostřednictvím těchto webových stránek či sociálních sítí. Souhlas se uděluje pouze po dobu trvání propagace.

Souhlas s využitím kontaktních údajů:*Souhlasím / Nesouhlasím s využitím kontaktních údajů za účelem informování o dalších nabízených aktivitách.

Výše udělené souhlasy je možné kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou nebo korespondenční adresu uvedenou v sekci Kontakty. Udělení souhlasů není podmínkou pro přihlášení do kurzu.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, případně (na základě uděleného souhlasu) za účelem propagace firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička nebo informování o dalších nabízených aktivitách firmy Veronika Netolická - Jazykovka Sovička. Správcem osobních údajů je Veronika Netolická, IČO 71253629, Tyršova 392, 284 01 Kutná Hora (dále jen „Správce“). Poskytnuté osobní údaje za účelem plnění předmětu smlouvy mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v případě, že to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce, zejména v případě, že účastník kurzu nebude řádně plnit své smluvní závazky. Účastník kurzu má právo být informován, jaké údaje o něm Správce eviduje a jakým způsobem je zpracovává. V případě že účastník kurzu zjistí, nebo bude mít podezření, že dochází ke zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení nebo žádat, aby Správce tyto údaje opravil, doplnil, zablokoval, vymazal, či učinil jiná opatření vedoucí k odstranění nežádoucího stavu.