Pravidla  příměstského tábora

Respektování těchto pravidel je podmínkou účasti na příměstském táboře. Při jejich porušování může být účastník vyloučen bez nároku na vrácení peněz. 

Děti musí:

 

 •  dbát pokynů učitelů;
 • neprodleně po příchodu oznámit svou přítomnost učiteli;
 • účastnit se programu v plném rozsahu;
 • být ohleduplné k ostatním, nebýt hrubé;
 • hlásit všechny zdravotní problémy.

Děti nesmí:

 

 • přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví;
 • bez vědomí učitele opustit prostor, ve kterém je určeno se v danou chvíli zdržovat;
 • užívat vybavení v rozporu s jeho účelem a záměrně ho poškozovat, ničit vybavení areálu či cizí majetek;
 • po skončení akce opustit areál bez vědomí učitele.

Zákonný zástupce je  povinnen:


 • bez prodlení nahlásit veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte;
 • bez prodlení nahlásit veškeré podstatné změny v přihlášce;
 • uhradit škodu za případné poškození majetku pořadatele tábora.