Informační plakát

Zde si můžete stáhnout táborovou nabídku.

Základní  informace

29. - 30. října 2019

Časový harmonogram:

Příchod  dětí: úterý 7:30 - 8:30

Program tábora: úterý 8:30 - středa 15:00

Odchod dětí: středa 15:00 - 16:00

Organizace tábora:

Dvě malé skupiny dle jazykové pokročilosti, naučně - zábavné aktivity vevnitř i venku 

Co  s  sebou?

Zkontrolujte si před nástupem na tábor, zda jste na nic nezapomněli 

Zdravotní dokumentace


 Potvrzení o bezinfekčnosti  
(ke stažení v dolní části této stránky)

 Kopie kartičky zdravotní pojišťovny


Pitný režim

 

 Láhev na pití

 

 

Psací potřeby

 

 Psací potřeby, pastelky,  sešit na kreslení / psaní

 

 

 

 

Oblečení, obuv


 Pohodlné sportovní oblečení a obuv do tělocvičny

 Náhradní oblečení

 Teplé oblečení na ven

 Pláštěnka / deštník

 Přezůvky


Přespání

 

 Spacák

 Karimatka

 Polštářek

 Pyžamo

 Baterka

Nežádoucí 

 

 Mobilní telefony, tablety a další elektronika

 Větší částka peněz a další cennosti

 Pořadatel z organizačních důvodů nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu či poškození takového vybavení  

Prohlášení o bezinfekčnosti

Vytiskněte si prosím toto prohlášení a vyplňte ho až v den nástupu dítěte na tábor. Toto prohlášení o bezinfekčnosti odevzdáte společně s kopií kartičky zdravotní pojišťovny při nástupu na tábor. Děkuji!

Pravidla  tábora

Respektování těchto pravidel je podmínkou účasti na táboře. Při jejich porušování může být účastník vyloučen bez nároku na vrácení peněz. 

Děti musí:

 dbát pokynů učitelů
 neprodleně po příchodu oznámit svou přítomnost učiteli
 účastnit se programu v plném rozsahu
 být ohleduplné k ostatním, nebýt hrubé
 hlásit všechny zdravotní problémy

Děti nesmí:

 přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví
 bez vědomí učitele opustit prostor, ve kterém je určeno se v danou chvíli zdržovat
 užívat vybavení v rozporu s jeho účelem a záměrně ho poškozovat, ničit vybavení areálu či cizí majetek
 po skončení akce opustit areál bez vědomí učitele

Zákonný zástupce je  povinnen:

 bez prodlení nahlásit veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte

 bez prodlení nahlásit veškeré podstatné změny v přihlášce

 uhradit škodu za případné poškození majetku pořadatele
tábora