Zde si můžete stáhnout táborovou nabídku. Tajemství Pána temnot

Základní  informace

Tábor přeložen na jaro 2022

Časový harmonogram:

Příchod: úterý 18:00 - 18:30

Organizovaný program: úterý 18:30 - středa 15:00

Odchod: středa 15:00 - 16:30

Organizace tábora:

Dvě malé skupiny dle jazykové pokročilosti, naučně - zábavné aktivity vevnitř i venku 

Co  s  sebou?

Zkontrolujte si před nástupem na tábor, zda jste na nic nezapomněli 

Zdravotní dokumentace

 

 • Potvrzení o bezinfekčnosti  (ke stažení v dolní části této stránky)
 • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny (stačí zaslat foto)

Pitný režim

 

 • Láhev na pití

 

 

Ostatní potřeby

 

 • Psací potřeby, pastelky,  sešit na kreslení / psaní
 • Baterka (ne mobil)
 • Šátek

 

 

 

 

Oblečení, obuv

 

 • Pohodlné sportovní oblečení , popř. přezůvky na vnitřní aktivity 
 • Náhradní oblečení
 • Teplé oblečení na ven
 • Pláštěnka / deštník

 

Přespání

 

 • Spacák
 • Karimatka
 • Polštářek
 • Pyžamo
 • Baterka

Nežádoucí 

 

 • Mobilní telefony, tablety a další elektronika
 • Větší částka peněz a další cennosti
 • Pořadatel z organizačních důvodů nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu či poškození takového vybavení  

Prohlášení o bezinfekčnosti

Zde si můžete stáhnout prohlášení o bezinfekčnosti, které odevzdáte při nástupu dítěte na tábor. Kromě tohoto prohlášení se bezinfekčnost dítěte dokládá ještě antigenním testováním na Covid 19 formou samotestu při příchodu na tábor - viz níže Pravidla tábora.

Pravidla  tábora

Respektování těchto pravidel je podmínkou účasti na táboře. Při jejich porušování může být účastník vyloučen bez nároku na vrácení peněz. 

POVINNOSTI  DĚTÍ

 

DĚTI  MUSÍ:

 •  dbát pokynů učitelů
 • respektovat epidemiologická opatření (viz Epidemiologická opatření)
 • neprodleně po příchodu oznámit svou přítomnost učiteli
 • účastnit se programu v plném rozsahu
 • být ohleduplné k ostatním, nebýt hrubé
 • hlásit všechny zdravotní problémy

DĚTI  NESMÍ:

 • přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví
 • bez vědomí učitele opustit prostor, ve kterém je určeno se v danou chvíli zdržovat
 • užívat vybavení v rozporu s jeho účelem a záměrně ho poškozovat, ničit vybavení areálu či cizí majetek
 • po skončení akce opustit areál bez vědomí učitele

POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
 

 • bez prodlení nahlásit veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte
 • bez prodlení nahlásit veškeré podstatné změny v přihlášce
 • nevstupovat do vnitřních prostor
 • uhradit škodu za případné poškození majetku pořadatele tábora

EPIDEMIOLOGICKÁ  OPATŘENÍ

 

 • při příchodu na tábor dítě absolvuje antigenní testování na Covid 19 formou samotestu (samotest je v ceně tábora), popř. doloží negativitu dle pravidel ONT 
 • dezinfekce rukou před jídlem
 • používání jednorázových papírových ručníků
 • pravidelné větrání vnitřních prostor
 • zákaz vstupu rodičů či jiného doprovu do vnitřních prostor; k čekání lze využít zahradu