PŘÍMĚSTSKÝ  Tábor  S  ANGLIČTINOU  2019

Vaše děti se mohou v angličtině zdokonalovat i o prázdninách. Přihlaste je na náš příměstský tábor!

Angličtina formou her a soutěží

Výuka angličtiny probíhá formou her, soutěží a dalších zábavných aktivit převážně venku - na zahradě, sportovištích, v přírodě. Další oblíbené aktivity jsou hledání pokladu podle angl. instrukcí, pečení podle angl. receptů, deskové a společenské hry na procvičování slovní zásoby, divadelní představení v angličtině, baseball apod. Fotky z loňského tábora můžete nalézt na našem Facebooku.

Pohodová rodinná atmosféra 

Na táboře vládne pohodová atmosféra, děti si najdou nové kamarády, ve volném čase je jim k dispozici bazén, trampolína, deskové hry, XBox apod. Často na konci dne ani nechtějí jít domů. :-) 

Tábor je určen pro děti od 7 do 12 let

Děti jsou dle pokročilosti rozděleny do dvou skupin a program je přizpůsoben jejich jazykovým schopnostem. Výuka probíhá pod vedením dvou lektorů většinou odděleně, ale na některé aktivity se skupiny spojují.

Další  informace

Podrobnější informace o táboře a o způsob přihlášení naleznete v Táborovém letáku, který je ke stažení v dolní části této stránky. Sledujte prosím i sekci Aktuality.

Táborový leták 2019

Oba turnusy jsou již plně obsazeny, místa byla přednostně nabídnuta dětem, které navštěvují naše jazykové kurzy. Momentálně je možné se přihlašovat pouze na pozici náhradníka. 

 Zvažujeme otevření 3. turnusu tábora v termínu 19. - 23. srpna 2019. Případná nabídka bude vyvěšena na těchto stránkách na konci května 2019. 

Pravidla příměstského tábora

S těmito pravidly se prosím seznamte ještě před vyplněním závazné přihlášky. Jejich respektování je podmínkou účasti na příměstském táboře! 

Prohlášení o bezinfekčnosti

Vyplňte prosím až v den nástupu dítěte na tábor. Toto prohlášení o bezinfekčnosti odevzdáte společně s kopií kartičky zdravotní pojišťovny při nástupu na tábor. Děkuji!