PŘÍMĚSTSKÝ  Tábor  S  ANGLIČTINOU  2018

Vaše děti se mohou v angličtině zdokonalovat i o prázdninách. Přihlaste je na náš příměstský tábor!

Angličtina formou her a soutěží

Výuka angličtiny probíhá formou her, soutěží a dalších zábavných aktivit převážně venku - na zahradě, sportovištích, v přírodě. Další oblíbené aktivity jsou hledání pokladu podle angl. instrukcí, pečení podle angl. receptů, deskové a společenské hry na procvičování slovní zásoby, divadelní představení v angličtině, baseball apod. Fotky z loňského tábora můžete nalézt na našem Facebooku.

Pohodová rodinná atmosféra 

Na táboře vládne pohodová atmosféra, děti si najdou nové kamarády, ve volném čase je jim k dispozici bazén, trampolína, deskové hry, XBox apod. Často na konci dne ani nechtějí jít domů. :-) 

Tábor je určen pro děti od 6 do 11 let

Děti jsou dle pokročilosti rozděleny do dvou skupin a program je přizpůsoben jejich jazykovým schopnostem. Výuka probíhá pod vedením dvou lektorů většinou odděleně, ale na některé aktivity se skupiny spojují.

Další  informace

Podrobnější informace o táboře a o způsob přihlášení naleznete v Táborovém letáku, který je ke stažení v dolní části této stránky. Sledujte prosím i sekci Aktuality.

Táborový leták 2018

Prohlášení o bezinfekčnosti

Vyplňte prosím až v den nástupu dítěte na tábor. Toto prohlášení o bezinfekčnosti odevzdáte společně s kopií kartičky zdravotní pojišťovny při nástupu na tábor. Děkuji!